fbpx

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.vardoetikete.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir įsipareigojimai, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka bei su tuo susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles be atskiro įspėjimo, tačiau kiekvieno pirkimo metu pirkėjas patvirtina sutikimą su naujomis Taisyklėmis.
1.3. Elektroninėje parduotuvėje www.vardoetikete.lt teisę pirkti turi:
1.3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.4 Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių punktu 1.3, turi teisę pirkti.
2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkdamas varoetikete.lt parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninio pašto adresą), kurie bus naudojami prekėms pristatyti ir sąskaitai faktūrai išrašyti.
2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius produktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta kuomet Pirkėjas, susikuria vardo etiketę, ir patalpina prekes į virtualų "KREPŠELĮ".
3.2. Visos sudarytos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvėje vardetikete.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.
4.3. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas gali tik tuo atveju, kai neprieštaraujama prekių grąžinimo tvarkai.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už savo perkamas prekes per galimus atsiskaitymo būdus elektroninėje parduotuvėje vardoetikete.lt.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais.
5.2. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą atlikti bet kokius techninius ar programinius patobulinimus ar kitus darbus numatytus Pardavėjo ir/ar elektroninę parduotuvę prižiūrinčios ar talpinačios įmonės iniaciatyva.
5.4. Pardavėjas iš anksto nepranešęs pirkėjui turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Pirkėjas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo nuostatų.
6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

6.1. Prekių kainos vardoetikete.lt nurodytos eurais.
6.2. Į Prekės kainą įeina standartinis pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios atvežimo kainos nurodytos pristatymo informacijoje.
6.3. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.3.1. Elektronine bankininkyste – išankstiniu mokėjimu Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje veikiančių bankų.
6.3.2. Elektroniniu būdu – išankstiniu mokėjimu Pirkėjui pasirinkus Mokėjimai.lt sistemą.
6.4. vardoetikete.lt nesaugo ir negauna jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į bank oar mokėjimai.lt sistemą.
7. Prekių pristatymas

7.1. Prie standartinio pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti šias papildomas mokamas prekių pristatymo/atsiėmimo būdus:
7.1.3. registruotos siuntos pristatymą į pašto skyrių.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja teisingai nurodyti tikslų pristatymo adresą (įskaitant pašto kodą) bei pateikti veikiantį kontaktinio telefono numerį.
7.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatymo netinkamam asmeniui, ar dėl prekių negavimo, jei buvo pasirinkta standartinė/nemokama prekių pristatymo paslauga.
7.4.Pasirinkus kitus/mokamus pristatymo būdus Pirkėjas įsipareigoja pristatytas prekes priimti asmeniškai (išskyrus tuos atvejus, kai užsako Prekes kitam asmeniui dovanų). Jei Pirkėjas negali prekių priimti asmeniškai, o Prekės pristatomos nurodytu jo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatymo netinkamam asmeniui, ar dėl prekių negavimo.
7.5. Prekės Lietuvoje pristatomos per 3–6 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos, jeigu nurodyta kitaip prekės užsakymo metu.
7.6. Jei užsakymo metu buvo nurodytas kitas pristatymo terminas, nei 7.3. punkte, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę per 5-15 darbo dienų.
7.7. Pirkėjas pasirinkęs mokamus pristatymo būdus, priimdamas prekes turi apžiūrėti, ar nėra pažeista siuntos pakuotė ir turinys. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.
7.8. Kartu su siunta Pirkėjas gauna PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas Prekes, kurios kopiją privaloma pateikti norint grąžinti Prekes.
7.9. Tuo atveju, jeigu siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.
7.10. Pristatymo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami Pristatymo informacijoje.
8. Pardavėjo taikomos akcijos

8.1. vardoetikete.lt savo nuožiūra vykdo įvairias akcijas: prekių nukainavimus, rinkinių formavimus ir kitus veiksmus keičiančius standartines kaina.
8.2. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali keisti akcijų trukmę, sąlygas arba iš viso jas atšaukti.
8.9. Vienam apsipirkimui galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą.
8.10. Nuolaidos kodai su konkrečia suma taikomi ne daugiau kaip 50% prekės vertės.
9. Naujienlaiškiai

9.1. Pardavėjas įsipareigoja siųsti Pirkėjui geriausius pasiūlymus apie 8.1. punkte nurodytas akcijas Pirkėjo el. paštu.
9.2. Visi pardavėjo geriausi pasiūlymai skelbiami "Facebook" profilyje.
9.3. Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju telefonu, pateikdamas jam specialius pasiūlymus Prekėms įsigyti.
10. Prekių grąžinimo tvarka

10.1. Pirkėjas gali grąžinti Prekes per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el.paštu arba telefonu.
10.2. Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos.
10.3. Grąžinamos Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
10.3.1. prekė turi būti grąžinama toje pačioje pakuotėje, kurioje buvo gauta, arba taip pat saugiai supakuota;
10.3.2. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista pakuotė, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir pan.);
10.3.3. grąžinant Prekę turi būti pridėta ir įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos-faktūros) kopija ir prekių grąžinimo aktas.
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos grąžinimo tvarkos.
10.5. Pinigai už grąžinamas Prekes Pirkėjui pervedami į jo nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu.
10.6. Jei grąžinama nekokybiška Prekė arba sumaišyta siunta (gauta ne ta prekė), Prekės grąžinimas vykdomas Pardavėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu. Nekokybiška Prekė bus pakeista kokybiška, o jei Prekės Pardavėjas neturės, į Pirkėjo nurodytą sąskaitą bus grąžinti pinigai.
10.7. Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami prekių Grąžinimo sąlygose.
11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą registracijos formoje.
11.2. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo/pirkimo/pristatymo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju.
11.3. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei jų ir neperskaitė, nors tokia galimybė buvo suteikta.
11.4. Jei vardoetikete.lt interneto puslapyje, naujienlaiškiuose ar kitoje reklaminėje medžiagoje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą.
11.5. Atsiradus žalai dėl Taisyklių nesilaikymo, kaltoji šalis atlygina patirtus tiesioginius nuostolius.
12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.